Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

Op al onze leveringen gelden onze algemene voorwaarden. Wanneer u bij ons bestelt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Al onze prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

1. Bestellen
1.1 Voor alle vermelde producten op deze website geldt leverbaar zolang de voorraad strekt. Druivenpitolie.nl houdt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen en eventuele typefouten aan te passen. Mocht u hierdoor worden benadeeld dan stelt Druivenpitolie u hiervan op de hoogte, u heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.
1.2 Afbeeldingen van etiketten kunnen afwijken. .
1.3 Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW, exclusief de bezorgkosten.
1.4 De bestelling is definitief na ontvangst van een bevestiging van Druivenpitolie.nl aan u.

2. Betalen
2.1 U kunt vooruit betalen per bank of giro. Na ontvangst van uw betaling op onze giro- of bankrekening wordt uw bestelling verzonden. Als een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u gezocht om een passend alternatief te bieden. Indien er geen passend alternatief gevonden wordt, vindt per omgaande restitutie van uw betaling plaats.

3. Bezorgen
3.1 U dient een juist leveradres op te geven. De levering wordt per koerier aan u aangeboden. Indien u niet thuis bent, wordt er op een later tijdstip opnieuw aangeboden of wordt het pakket bij de buren bezorgd. Indien u niet wilt dat het pakket bij de buren aangeboden wordt, dient u dit bij de bestelling op te geven. Als het pakket niet afgeleverd kan worden, vanwege meerdere keren afwezigheid, dan wordt het pakket terug gezonden naar Druivenpitolie.nl. Er wordt dan contact met u gezocht over verdere levering. Eventuele extra kosten voor deze tweede poging van aflevering zijn voor uw rekening.
3.2 Postbusleveringen: in principe verzenden wij niet aan postbussen. Indien u dat wenst, dient u dit vooraf op te geven, dan verzenden wij met een andere transporteur: dit kan gevolgen hebben voor de verzendkosten.
3.3 Indien een artikel niet uit voorraad leverbaar is, wordt contact met u opgenomen. In overleg wordt het desbetreffende artikel geannuleerd of nageleverd. In geval van nalevering zijn de kosten voor de leverancier en betaalt u geen extra verzendkosten.
3.4 Bezorgkosten gelden voor Nederland, voor Buitenland tarieven, neem contact met ons op.

4. Controle van ontvangen goederen:
4.1 U dient de geleverde artikelen op het moment van (af)levering, in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Zo mogelijk dient u dit op de vrachtbrief te vermelden. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Druivenpitolie.nl te worden gemeld.
4.2 De geleverde natuurproducten kunnen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen.
4.3 Druivenpitolie kan per fles verschillen van kleur en er kunnen lichte vlokken/residu in de fles aanwezig zijn. Dit is omdat het een natuurproduct is. Zeker bij koudere temperaturen is deze vlok-vorming sneller zichtbaar.
4.4 Indien door transport schade is ontstaan aan het product, verzoeken wij u dit direct te melden zodat wij hierop actie kunnen ondernemen.

5. Registratie persoonsgegevens:
5.1 De door ons over u verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Druivenpitolie.nl voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en aanbiedingen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
5.2 Mogelijk wordt uw email adres gebruikt voor een nieuwsbrief van Druivenpitolie, echter versturen wij zelden nieuwsbrieven, maximaal 4 x per jaar. Indien u een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u dat aangeven in het keuzeveld.

6. Aanbiedingen.
6.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.

7. Aansprakelijkheid.
7.1 De door Druivenpitolie.nl te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag van de levering.
7.2 Druivenpitolie.nl aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.3 Het gebruik van (massage)olie dient altijd vooraf op een klein stukje huid getest te worden. Bij overgevoeligheid of irritatie de olie niet langer gebruiken. Eventuele gevolgen door verkeerd gebruik of door geen gehoor te geven aan de allergische reaktie, kunnen niet op Druivenpitolie.nl verhaald worden.

8. Retourneren/afzien van aankoop
8.1 Artikelen worden verzonden, na ontvangst van uw betaling.
8.2 Indien u heeft betaald en mocht u willen afzien van de aankoop, dient u direct na bestelling te reageren, als de verzending nog niet verwerkt is, kan de bestelling nog kosteloos geannuleerd worden.
Het betaalde bedrag wordt dan aan u teruggestort.
8.2 Olie kan na verzending niet geretourneerd worden. Overige producten, overige artikelen, kunnen wel geretourneerd worden, binnen 14 dagen, indien vooraf per mail de retournering is aangegeven.
8.3 Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, na retourontvangst goederen, wordt het bedrag minus verzendkosten aan u teruggestort, mits artikelen in goede staat zijn terugontvangen.