Bedrijfsgegevens

Bedrijfsstructuur:

www.druivenpitolie.nl
Tomatenmarkt 32
1681 PH Zwaagdijk
info@druivenpitolie.nl
tel: 06-14037447
Telefonisch bereikbaar op:
ma-za: 09.00-17.00 uur

Voor afhalen bestellingen: alleen op afspraak.
Betalingsgegevens:

Rabobank: NL49 RABO 0140 5180 29
T.n.v. Druivenpitolie te Zwaagdijk.

www.druivenpitolie.nl richt zich op de volgende marktgebieden:
Verkoop van druivenpitolie als product voor in de keuken.
Verkoop van druivenpitolie als basis product voor massages.
Daarnaast zijn er op de site diverse gerelateerde artikelen te koop, het assortiment zal in de toekomst uitbreiden.

Hoe werkt de verkoop van producten:
U plaatst een bestelling via internet.
De bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt, u ontvangt bericht of alles op voorraad is.
Bij betaling vooruit wordt de storting afgewacht en ontvangt u bericht wanneer de betaling is ontvangen en dus ook de bestelling wordt verzonden.
Bestellingen kunnen geannuleerd/gewijzigd worden, dit kan tot 3 dagen na ontvangst van de definitieve mail met bevestiging bestelling.
Indien u de bestelling wilt annuleren/wijzigen tijdens/na deze termijn, worden er administratiekosten van
€ 5,00 in rekening gebracht.
Indien het pakket al verzonden is, dient u deze of het geannuleerde gedeelte terug te sturen.
De kosten voor het terugzenden van het pakket of een deel ervan zijn voor rekening van de koper.
Overige details kunt u lezen in de algemene verkoopvoorwaarden.
Druivenpitolie, gevestigd in Zwaagdijk-Oost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Druivenpitolie V.O.F
Tomatenmarkt 32 1681PH  Zwaagdijk-Oost        
0228-850777
www.druivenpitolie.nl
Jeroen Dinkla is de Functionaris Gegevensbescherming van Druivenpitolie V.O.F
Hij is te bereiken via info@druivenpitolie.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Druivenpitolie V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Druivenpitolie V.O.F verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Druivenpitolie V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Druivenpitolie V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Druivenpitolie V.O.F.) tussen zit. Druivenpitolie V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen.
Programma / Systeem

Reden gebruik
Beveiliging
Jotform
Formulieren
Aanmelden voor cursus
https://
Microsoft Windows
Outlook
Berichtgeving
encrypted
Easyadmin
Boekhouding
Facturaties
encrypted
Multivers
Boekhouding
Koppeling met de accountant
encrypted
Basecone
Boekhouding
Koppeling met de accountant
encrypted

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Druivenpitolie V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie••n)
  • Persoonsgegevens: Bewaartermijn altijd.  Tot aan het moment dat de gebruiker aangeeft gebruik te willen maken van zijn of haar recht om de betreffende persoonsgegevens te verwijderen . Reden: uitnodigingen voor de periodieke herhalingen.
  • Personalia: Bewaartermijn altijd.  Tot aan het moment dat de gebruiker aangeeft gebruik te willen maken van zijn of haar recht om de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. Reden: uitnodigingen voor de periodieke herhalingen.
  • Adres: Bewaartermijn altijd. Tot aan het moment dat de gebruiker aangeeft gebruik te willen maken van zijn of haar recht om de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. Reden: uitnodigingen voor de periodieke herhalingen.